ROCOLA - RObòtica COL·laborativa per al sector Alimentació

Wed, 07/12/2023 - 12:55

---------

El projecte ROCOLA, està coordinat pel cluster INNOVI, participat per Lamons SA i les empreses Raventós Codorniu i Baucells Avilés (Balsa), i compta amb l'assessorament de les empreses tecnològiques Nebext i Voltec, i del centre tecnològic Eurecat i la seva Unitat de Robòtica i Automatització.

L’objectiu del projecte es aconseguir millorar la competitivitat de les explotacions agroalimentàries a parir de la modernització de les mateixes incorporant la robòtica col·laborativa en els seus processos.

Com ja s’ha explicat en el punt anterior l’estat de maduresa de la tecnologia i la importància del sector plantegen unes condicions optimes per a iniciar el procés.

Una de les eines principals serà l’elaboració d’una Guia que reculli l’estat de l’art amb exemples concrets, els resultats de les proves pilot i generi recomanacions per a la seva implantació.

Per a aconseguir aquest objectiu general se n’obtindran d’altres d’intermedis:

  • Anàlisis dels processos productius i viabilitat d’incorporar la robòtica col·laborativa
  • Recopilatori d’experiències existents en robòtica col·laborativa en la industria agroalimentària
  • Disseny de tres prototipus
  • Posada en marxa de proves pilot per tres operacions tipus
  • Realització de simulacions de noves configuracions
  • Avaluació de la prova pilot
  • Avaluació tècnica i econòmica de la introducció dels pilots i de la robòtica col·laborativa en els ector agroalimentari

Més informació aquí.

Projecte finançat pel Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022, que cerca millorar la competitivitat de les empreses agroalimentàries participants incorporant la robòtica col·laborativa en els seus processos (Referència del projecte: 56 23 111 2021 2A)